AGROSTIS STOLONIFERA – ЗА ГОЛФ ИГРИЩА

AGROSTIS STOLONIFERA / Агростис – трева за голф игрища
Нискорастяща, дълговечна, късокоренищна трева с многобройни пълзящи и вкореняващи се надземни издънки, които са с приповдигащи се краища с дължина (30-40 см.). Основна част от кореновата й система се разполага плитко в почвената повърхност (0-6 см.), поради което е много капризна на засушаване. Бързо отмира при липса на вода. Формира сочнозелен, плъстообразен килимен чим, който и след косене остава дебел, компактен и мек. Понася засенчване с ниско подстригване. Умерено устойчива е на отъпкване. Характерен вид при изграждането на тревните площи на голф игрищата.
Подходяща за: Затревяване на представителни места с интензивно поддържане и оптимални условия, засяване на грйновете /зоната около дупката/ на голф игрищата. Особено привлекателна и приятна е за игра на децата със своя мек и дебел чим, но при умерено натоварване.
Препоръчителна посевна норма: 2 кг./100 кв.м
Разфасовка: 25 кг./чувал
От разфасовките в чувал отмерваме количество, което Ви е необходимо за затревяване!

https://totex.net/produkt/treva-za-golf-agrostis-stolonifera/