ORNAMENTAL HOT – УНИВЕРСАЛНА ТОП СМЕСКА ЗА СУХИ ТЕРЕНИ

Универсална тревна смеска съдържаща сортове семена на треви с много нежни листа, без претенции към условията на месторастене. Бързо развива дълбока коренова система и формира гъст, плътен и свеж тревен чим, който добре понася засушаване и нередовно поливане. Поради устойчивостта на тревите на изхабяване е подходяща за изграждане на спортни терени и градини подложени на газене. Без съществени изисквания към почвите – понася и тежки, и каменливи терени. Добре се възстановява при нередовно косене. Многокомпонентна с универсално приложение.

ORNAMENTAL HOT е трева за:  за слънце; за натоварване и спортни терени; за озеленяване на градини и промишлени терени, без редовно поливане; за затревяване на тежки ,глинести терени; за всякакъв тип ползване.

https://totex.net/produkt/universalna-smeska-za-suhi-tereni-7-5-kg-ornamental-hot/