ТОТЕХ N 41  – ТРЕВНА СМЕСКА ЗА СЯНКА

Тревна смеска за затревяване на сенчести терени. Освен, че съдържа култивари, които много добре понасят липсата на слънчево огряване, тези треви се отличават с изключително фината си листна маса и са подходящи за създаване на луксозни тревни площи и представителни терени. Не понася интензивно натоварване и ниско косене като спортните видове тревни смески. Добре се развива в песъкливи и дренирани терени. Допустимо е използването й на слънце при подсигурено поливане, поради по-високите изисквания към водата на видовете треви, които я изграждат.

Подходяща за: За сенчести места. За песъчливи почви.

https://totex.net/produkt/trevna-smeska-za-syanka-toteh-41/