Комплект за проверка на проводимост Bluelab Probe Care Kit – Conductivity

Всичко трябва да бъде почистено и тествано за проводимост (ррм/ЕО)/температурни проби. Инструментът ще е толкова точен, колкото пробата е чиста. Точните показания ще опростят управлението на културите и ще осигуряват подобряване на икономическия растеж.
Правилната ррм поддръжка/ЕО пробата също гарантира, че ще увеличите живота на пробата и инструмента.
Повърхността на пробата е мястото, където инструментът отчита показанието. Ако пробата е замърсена, показанията могат да бъдат неточни. Много прилича на предното стъкло на автомобил, ако е мръсно не можете да видите навън!
Ако отчитате ниска стойност на проводимост, пробата се нуждае от почистване.
С Поддръжка от Bluelab Solutions можете да поддържате комплекта.

Комплектът включва:

Инструкции – проучете инструкциите за грижа
2х 20 мл за еднократна употреба Bluelab 2.77 ЕО проводимост Standard Solution
Пластмасова чаша
Bluelab проба за проводимост Cleaner
Bluelab Chamois (инструмент за почистване).