OMBRE – ТРЕВНА СМЕСКА ЗА СЯНКА

OMBRE е професионална, луксозна тревна смеска от серията ТОТЕХ , която съдържа специално комбинирани сортове на  тревни семена, съчетани специално за климатичните и почвени условия в България. Предназначена за озеленяване и затревяване на площи, които са на сянка, шарена сянка или изцяло на засенчени участъци, но незадържащи влага. Семената, които влизат в състава на тази смеска / предимно власатки и метлици /, изграждат изключително мек, нежен и фин тревен килим. Това прави тази тревна смеска най-подходящия избор за затревяване на луксозни и представителни тревни площи.

Чудесно се развива на слънце. Не е толерантна на интензивно натоварване. Не понася задържане на влага в почвата и може да се използва за места с по-малко поливане/ когато е на сянка/. Когато се използва за озеленяване и затревяване на сенчести терени, е препоръчително да се коси по-високо, за да има листна маса за фотосинтеза. Понася по-бедни почви.

Изключително красива трева!

OMBRE е трева за:  сенчести и полусенчести терени; затревяване под дървета / широколистни/; за слънчеви терени при осигурено поливане; за озеленяване на терени с високи естетически изисквания или луксозни тревни площи.

https://totex.net/produkt/trevna-smeska-za-syanka-1-kg-ombre/