HESI pH Minus Bloom – течност за намаляване на pH на разтвор

Съдържа 59% Фосфорна киселина.
Понижава нивото на pH на работния разтвор на растения в цъфтеж.
Използва се след всички препарати от хранителната програма за  регулиране на pH.
Изполвайте в малки количества като разбърквате добре разтвора, докато достигнете желаното ниво на pH.
Ежедневно проверявайте нивото на pH.
Когато нивото на pH е високо, растението спира да се храни, а когато е ниско не се задържат хранителни вещества в зоната на корените и така те могат да бъдат увредени.
Поддържайте нивото на pH между 5.8-6.2 – Използвайте колкото е възможно по-малки количества киселина, тъй като тя увеличава стойностите на EC и променя стойностите на NPK.
Съдържание на опаковката: 1L
ВНИМАНИЕ: Не вдишвайте изпаренията!
Причинява изгаряне на кожата и очите!
Носете защитни ръкавици, дрехи, маска и очила.
Ако попадне върху кожата: Свалете незабавно ръкавиците или дрехите, връху които е попаднала киселината. Изплакнете обилно с вода за няколко минути.
Ако попадне в очите: Изплакнете обилно с вода за няколко минути.
Ако е необходимо се свържете се с доктор за консултация.
Ако бъде вдишан – Извeдете пострадалия на чист въздух и го поставете в удобна за дишане позиция.
След работа измийте защитните ръкавици, дрехи, маска и очила.
Съхранявайте шишето с добре затворена капачка на място далеч от деца и домашни животни.

HESI – създадена в Холандия, но разрастнала се вече като водеща международна компания в производството на торове и добавки! Високото качество е основната характеристика на торовете и добавки HESI. Ценните добавки, използвани в производството като аминокиселини, ензими и растителна захар превръщат всеки продукт в „източник на здраве“ за вашите растения.