CYNODON DACTYLON – Декоративен троскот. Трева без поливане и косене

НАЙ-ДОБРОТО РЕШЕНИЕ ЗА СЛЪНЧЕВИ И ПРИПЕЧНИ ТЕРЕНИ!

Селектиран култивар на троскота с фини листа. Силно сухоустойчив и изключително издръжлив на интензивно натоварване и износване. Притежава изключително добра възобновителна способност след натоварване. Формира гъст и фин тревен килим, който е равен и плътен, без изискване за поливане. Поради здравата си коренова система е подходящ и предпочитан вид за укрепване на скатове и се включва в смеските предназначени за рекултивация на нарушени терени. Издържа на засоляване в почвата и е подходящ за озеленяване и затревяване на площи покрай морето. Трябва да се има в предвид, че при нашите климатични условия има намален декоративен ефект през зимата. Семената покълват много бавно в сравнение с тези на житните треви, които се използват в тревните смески тип „английска поляна“.

Недостатък: Няма декоративен ефект през зимата. Бавно покълване на семената /около 40-50 дни/.
Подходяща за: Паркове, градини и дворове без поливане. За интензивно натоварване. За пряко слънце. За песъчливи и засолени почви.
Препоръчителна посевна норма: 2 кг./100 кв.м

Разфасовка: 25 кг./чувал

От разфасовките в чувал отмерваме количество, което Ви е необходимо за затревяване!

Троскот – трева за суша без косене – Cynodon dactylon