TRIFOLIUM REPENS – БЯЛА ДЕТЕЛИНА КРАСИВА ЦЪФТЯЩА ТРЕВА

Бялата детелина е многогодишен, широколистен, светлолюбив, тревист вид, който се развива добре и върху по-тежки и слабо кисели почви. Използвана за самостоятелно засяване при затревяване на тревни площи, като заместител на засяването с тревни смески. Формира плътен тревен килим, който е много атрактивен с гъстата си листна маса. Устойчива е  на интензивно натоварване и на частично засушаване. Поради коренищния си характер се коси се по-рядко и на много малка височина. Ако не се коси цъфти, като цъфтежа й е продължителен – от май до октомври, поради което се използва и като медоносен вид. Масово използван вид за затревяване във ферми за охлюви.

Подходяща за: Паркове, градини и дворове. За пряко слънце. За глинести и песъчливи почви. За рекултивация. За интензивно натоварени терени. За полета за паша на пчели.

Препоръчителна посевна норма: 1,5 кг./100 кв.м
Разфасовка: 25 кг./чувал

От разфасовките в чувал отмерваме количество, което Ви е необходимо за затревяване!

https://totex.net/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8/